(+47) 909 50797
post@benaaseiendom.com

Priser og Betingelser

Følgende priser gjelder for vinterlagring av bil, båt, campingvogn, campingbil og tilsvarende

 

Enheter med lengde inntil 7,0 m kr 2 300,-
Enheter med lengde 7,01 – 9,0 m kr 2 600,-
Enheter med lengde 9,01 – 11,0 m kr 3 600,-
Enheter med lengde 11,01 – 13,0 m kr 4 000,-
   

 

Fakturerbar lengde er total lengde inklusive drag, sykkelstativ m.v. Enheten(e) vil bli målt etter innsetting, og faktura blir utstedt deretter.

 

Lagringsforhold:

Enheten(e) vil bli lagret i uoppvarmede lagerrom på Salangsverket, og vi gjør derfor leietakere spesielt oppmerksom om at temperaturen må forventes å gå på minussiden i vintermånedene. Leietakerne må derfor selv sørge for at eksempelvis vanntanker på campingvogner osv. er nedtappet slik at frostskader unngås.

Videre anbefaler vi at leietaker vurderer å legge presenning over enheten(e) for å beskytte videre mot evt. drypping fra tak som følge av kondensering og så videre.

 

Utlevering:

Det er en forutsetning at enhetene tas ut av lager senest i løpet av mai måned.  Ved senere uthenting vil det bli fakturert tillegg i pris med 10% pr. måned. Når enheten hentes ut ansees leieforholdet som opphørt. BenAas Eiendom as innrømmer ingen refusjon om leietaker ønsker å hente ut enheten tidligere. BenAas Eiendom as forbeholder seg videre retten til å tilbakeholde enheten om leietaker ikke har betalt for leien inkludert eventuelle renter/gebyrer for sen betaling.

 

Forsikring:

Det presiseres at eierne av de lagrede enhetene selv må holde eiendelene forsikret under lagring. BenAas Eiendom as forsikrer kun sine egne eiendeler, og under ingen omstendigheter vil leietakers eiendeler være dekket av våre forsikringer.

 

Merking:

De lagrede enhetene skal tydelig merkes med navn, adresse og telefonnummer, samt epostadresser. Dette slik at BenAas Eiendom as enkelt kan komme i kontakt med leietaker.

 

Basis betingelsene er også skrevet på faktura og betingelsene ansees som akseptert når enheten ankommer hos BenAas Eiendom as.

 

Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart, eller om du trenger presisering.