(+47) 909 50797
post@benaaseiendom.com

Nyheter

Vi tilbyr nå ladestrøm under vinterlagringen

Vi tilbyr nå våre vinterlagringskunder muligheten til å kople til ladestrøm under vinterlagringstiden.

Kostnaden med denne ekstraservicen er kr. 700,- per vinterlagring i tillegg til lagringskostnaden.

 

Du vil ved kjøp av denne tilleggstjenesten kunne plugge inn din lagringsenhet til strømnettet i lagringshallen slik at du kan holde batteriet vedlikeholdsladet under lagringen.

(Det er imidlertid ikke tillatt å sette på varme i enheten da dette vil koste ekstra.)

 

Vennligst si ifra om du ønsker denne tilleggstjenesten når du avtaler tidspunktet for innkjøring. Dette siden vi ikke nødvendigvis vil ha denne muligheten i alle våre lagringshaller.